Quality in Nuclear Medicine

In deel 1 van het handboek “Quality in Nuclear Medicine” heeft Prof. Dr. Herman Pieterse samen met Prof. Dr. Jan Pruim een uitgebreid hoofdstuk geschreven over Good Clinical Practices in (Nuclear) Research. In 36 pagina’s komen alle aspecten aan bod. Saillant te noemen is de vertaling van de regels naar de dagelijkse praktijk van klinisch onderzoek.

Sorry, comments are closed for this post.